Planlösning viktigare än fasad
Bild: Sveafastigheter

Planlösning viktigare än fasad

Arkitektur

7 november 2023

Smakdebatten om arkitektur hamnar ofta i diskussioner om fasader. När Sveafastigheter frågar sina hyresgäster om vilka arkitektoniska kvaliteter som är avgörande för val av bostad och för att trivas är det andra värden som lyfts fram.

Svaren tecknar en bild av funktioner och kvaliteter som förgyller vardagen, byggnadens relation till kontexten och värdet av den egna uteplatsen. Få lyfter fram fasadens betydelse.

De tre faktorer som är viktigast vid val av bostad uppges i sammanslaget resultat från Sveafastigheters hyresgäster vara att hyran är rimlig (26 procent) följt av en bra planlösning (21 procent) och att området är trevligt (20 procent). Att huset är fint kommer på sjätte plats (5 procent).

- Vi i bostadsbranschen har ett ansvar att bygga bostäder med rimliga hyror och samtidigt skapa livsmiljöer som är vackra och står sig över tid. Det är hela tiden en avvägning mellan flera aspekter. Vad som är viktigast att prioritera skiljer sig från plats till plats och person till person, säger Rebecca Rubin.

Avgörande för respondenternas flytt till sin nuvarande bostad var framförallt att lägenheten var tillgänglig (34 procent) följt av att området är trevligt (20 procent) och på tredjeplats att lägenheten har en bra planlösning (13 procent). Att huset är fint får 2 procent av rösterna.

- För oss på Sveafastigheter är det viktigt att vi lär oss av våra hyresgäster om vad som uppskattas när vi utformar våra bostäder. Det är de som är experter på att bo, säger Görel Hällqvist, vice vd och chef för nyproduktion, Sveafastigheter.

När frågan ställs om arkitektoniska kvaliteter, utan att ta hänsyn till hyra, tillgänglighet och området, kommer fasaden högre upp i ranking. Frågan “Vad är viktigast för att du ska tycka om ett hus och vilja bo där” ger följande resultat: 1. Planlösningen (44 procent), 2. Fasaden (25 procent), 3. Rumsliga kvaliteter (13 procent), 4. Material och detaljer (10 procent) och 5. Bostadsgårdens utformning (8 procent).

Det sammanvägda resultatet visar att fasaden har liten betydelse när det gäller val av bostad och trivsel i nuvarande bostad, och väljs som viktigast av en fjärdedel av respondenterna när valen endast gäller arkitektoniska kvaliteter.

- Det behövs ett bredare samtal om arkitekturens roll och hur det påverkar människors vardag. Det talas en hel del om fasader, det är bra. Vi behöver tala minst lika mycket om hur rummen svarar på vardagens behov och sätter guldkant på livet, exempelvis genom att dricka morgonkaffet på balkongen, ligga och titta upp mot den höga taknocken eller att välja att göra förrådet till ett litet sovrum, säger Rebecca Rubin.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se