Petra Scharin utses till VD för Stronghold Invest

Petra Scharin utses till VD för Stronghold Invest

Personnytt

25 maj 2022

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande

Stronghold Invest har utsett Petra Scharin till ny VD, samtidigt som Urban Edenström, grundare och nuvarande VD, blir arbetande styrelseordförande. Petra Scharin har varit verksam som CFO inom Stronghold Invest sedan 2011, och sedan 2018 även haft rollen som vice VD. Anders Lönnqvist, som varit styrelseordförande sedan 1994, har omböjt omval som ordförande men tar en roll som ordinarie styrelseledamot.   

”Stronghold har med god lönsamhet expanderat kraftigt den senaste femårsperioden och fördubblat såväl omsättning som antalet medarbetare, och vi ser fortsatt stor tillväxtpotential både på våra nordiska hemmamarknader såväl som i delar av övriga Europa. Med över 20 års erfarenhet som företagsbyggare och investerare inom fastighetsteknikområdet, har vi en unik position att sammanföra ny teknik med fastighetsförvaltning och strategisk rådgivning via vår tillgång till fastigheter, fastighetsägare och beslutsfattare. Vi genomför nu rad strategiska förändringar inom verksamheten för att ta nästa steg i vår lönsamma expansion”, säger Anders Lönnqvist, styrelseledamot i Stronghold Invest.

Stronghold Invest består av tre kärninnehav Newsec, Nordens ledande fastighetsförvaltare och –rådgivare, samt Niam, en ledande investerare i reala tillgångar i Norden och norra Europa, samt en omfattande Proptech-verksamhet med ett 15-tal innehav. Koncernen har idag egen verksamhet i åtta länder, en omsättning över 3,5 miljarder och omkring 2 300 medarbetare.

”Fastigheter är som bekant den största tillgångsklassen i världen och står inför stora hållbarhetsutmaningar framöver med ett behov av att minska miljöavtrycket vid nybyggnation samt, inte minst, reducera miljöpåverkan från befintliga byggnader. Vi bedömer att Stronghold Invest har en viktig roll i att driva utvecklingen av ekosystemet i en många gånger traditionell bransch. Genom att bidra med kunskap, kapital och nätverk kan vi tillsammans med entreprenörer och företagsledare fortsätta bygga framgångsrika tjänstebolag, samtidigt som vi säkrar konkurrenskraften inom vår egen kärnverksamhet. På så sätt bidrar vi till att fastighetsägare kan möta ökade krav från hyresgäster, investerare och samhället i stort, i en allt mer digitaliserad och hållbar värld”, säger Urban Edenström styrelseordförande i Stronghold Invest.

Petra har en bakgrund som auktoriserad revisor och har därefter arbetat på Hexagon innan hon tog rollen som CFO inom Stronghold Invest 2011. 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se