Peter Strand till Diös styrelse
Foto: Diös

Peter Strand till Diös styrelse

Personnytt

15 mars 2019

Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB den 23 april 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter
  • Omval av Bob Persson, Ragnhild Backman, Anders Nelson och Eva Nygren
  • Nyval av Peter Strand efter Anders Bengtsson som undanbett sig omval
  • Att Bob Persson omväljs som ordförande.

Peter Strand är född 1971 och är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Han har tidigare haft ledande befattningar inom fastighetsbolagen Drott och Akelius samt varit vd för de noterade bolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB. Andra väsentliga pågående styrelseuppdrag består av styrelseordförande i Swedish Logistic Property AB och Mandiri AB samt styrelseledamot i Viktoria Park AB, Fridab AB och Rosengård Fastighets AB.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se