Per Uhlén ny styrelseordförande i Rikshem
Per Uhlén, som tidigare bland annat varit vice VD för Skanska Sverige, blir nu styrelseordförande i Rikshem.

Per Uhlén ny styrelseordförande i Rikshem

Personnytt

21 april 2021

Vid en extra bolagsstämma valdes ordinarie styrelseledamoten Per Uhlén till ny styrelseordförande i Rikshem.

Stämman och valet genomfördes efter att Bo Magnusson meddelat att han önskar frånträda sitt uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande.

Samtidigt valdes Peter Strand till ny ordinarie ledamot.

– Vi vill rikta ett stort tack till Bo Magnusson för hans tid som ordförande i Rikshem. Med hans stöd har bolaget utvecklats mycket väl vilket bidrar positivt till vårt uppdrag gentemot dagens och morgondagens pensionärer, säger ägarrepresentanterna Katarina Romberg, AMF Pensionsförsäkring, och Jenny Askfelt Ruud, AP4.

Per Uhlén har tidigare bland annat varit vice VD för Skanska Sverige och VD för Diligentia (numera Skandia Fastigheter). Han har även varit tf VD för Rikshem. Han har haft styrelseuppdrag för bland annat Vasakronan och Bonnier Fastigheter.

Peter Strand är idag VD för Swedish Logistic Property och har tidigare bland annat varit VD för fastighetsbolagen Victoria Park, Annehem Fastigheter och Tribona. Peter Strand är styrelseledamot i bland annat Diös Fastigheter.

Rikshems styrelse består sedan den extra bolagsstämman av Per Uhlén (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen, Ulrica Messing, Per-Gunnar Persson och Peter Strand.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se