Pehrsson lämnar - Arnhult tar över som VD i Castellum
– Jag är tacksam för förtroendet från styrelsen och ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare och genom en lyckad integration stärka Castellums konkurrenskraft på den nordiska fastighetsmarknaden såväl finansiellt som operationellt, säger Rutger Arnhult.

Pehrsson lämnar - Arnhult tar över som VD i Castellum

Personnytt

11 januari 2022

Efter oenigheter med styrelsen lämnar Biljana Pehrsson VD-posten i Castellum med omedelbar verkan. Rutger Arnhult tar över som VD och ny ordförande i bolaget blir Per Berggren. En pikant vändning i hela historien om bolagets ledning.

Castellums styrelse har utsett styrelsens nuvarande ordförande Rutger Arnhult till VD för Castellum med tillträde igår den 10 januari 2022.

Detta meddelades sent på måndagskvällen.

Styrelsen har gjort en samlad bedömning kring vad som kommer krävas för att säkerställa en framgångsrik integration mellan Castellum och Kungsleden.

Styrelsen och VD Biljana Pehrsson har inte nått samsyn i hur detta arbete skall bedrivas. Mot denna bakgrund lämnar Biljana Pehrsson sitt uppdrag efter bara en dryg månad och Rutger Arnhult efterträder henne på VD-posten.

I samband med att Rutger Arnhult tillträder i rollen som VD för Castellum lämnar han posten som styrelseordförande och medlem av valberedningen med omedelbar verkan men kvarstår som styrelseledamot.

Samtidigt utses nuvarande styrelseledamoten Per Berggren till styrelseordförande fram tills årsstämman 2022.

Biljana Pehrsson lämnar rollen som VD med omedelbar verkan.

– Biljana Pehrsson har över tid byggt upp Kungsleden till ett starkt fastighetsbolag som väl kompletterar Castellums erbjudande och utveckling framåt. Styrelsen och VD Biljana Pehrsson har dock inte nått samsyn kring strategin framåt för att bygga Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag. Styrelsen har därför beslutat att utse Rutger Arnhult som VD med omedelbar verkan. Vi är övertygade om att Rutger kommer att leda Castellum och det förestående integrationsarbetet med samtliga intressenters bästa för ögonen. Hans uppgift blir nu att skapa en stabil och lönsam plattform för Castellums fortsatta tillväxtresa, säger Per Berggren, styrelseordförande för Castellum.

– Castellum är idag ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med närvaro på de mest intressanta tillväxtregionerna. Jag är tacksam för förtroendet från styrelsen och ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare och genom en lyckad integration stärka Castellums konkurrenskraft på den nordiska fastighetsmarknaden såväl finansiellt som operationellt, säger Rutger Arnhult.

Pikant vändning i historien

Man kan nu konstatera att det blivit en något pikant vändning i hela historien om Castellums ledning.

Castellums tidigare ordförande Charlotte Strömberg och tidigare ledamot Vincent Fokke, som motsatte sig Arnhult som ordförande under förra årets infekterade styrelsestrid, ville ju ha Per Berggren som ny ordförande istället för Arnhult.

Nu blir Berggren hux flux ordförande.

Och Arnhult tillbakavisade ju i somras mycket bestämt att han någonsin skulle bli VD i Castellum eller något annat bolag.

I en intervju för DI tillbakavisade han då ryktena att han kanske skulle ta över VD-posten när tidigare VD:n Henrik Saxborn lämnade Castellum:

– Nej, det kommer aldrig att hända. Jag kommer aldrig någonsin att vara VD i något bolag på det sättet igen, sa Arnhult som ju då nyss klivit av det operativa VD-jobbet på Klövern för ordförandeposten i Castellum.

I samma intervju uppgav Arnhult att det förts diskussioner i Castellums valberedning med slutsatsen att det hade varit konstigt med en operativ VD i styrelsen.

Och nu blir Arnhult hux flux VD i Castellum. Samtidigt som han kvarstår som styrelseledamot. En lösning som är permanent säger Arnhult till DI.

Av Jörgen Hallström

 

 

 

 

 

 

 

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se