Previous Next

Peabs storbygge i Göteborg fulltecknat

Stadsutveckling

27 december 2018

Peab Fastighetsutveckling har tecknat hyresavtal med gymkedjan STC i sitt expansiva nybygge. Nu är fastigheten fullt uthyrd.

Avtalet omfattar cirka 1 500 kvadratmeter och STC blir alltså den aktör som tar sista ytan i området Patrille Ports handelskvarter. Träningsanläggningen öppnar i september 2019.

STC blir den senaste aktören som ansluter till Partille Ports handelsytor. Träningskedjan har letat efter passande lokaler i Partille under en längre tid och väljer nu att expandera med att etablera en träningsanläggning på 1500 kvadratmeter i den nya stadsdelen.

STC ser en naturlig koppling mellan sin egna verksamhet och områdets idrottsliga karaktär.

– Vi har letat efter en hyresgäst som kompletterar områdets karaktär och bidrar till stadsdelens långsiktiga attraktivitet. Träningsfaciliteter är något boende vill ha i sin närhet och med den här uthyrningen kan vi uppfylla det önskemålet samtidigt som vi förstärker områdets identitet, säger Johannes Öberg, affärsutvecklare för Peab region väst.

Huset beräknas stå helt klart i slutet av 2019 men de första boende flyttar in redan i januari. De första företagsverksamheterna flyttar in i april 2019 och kvarteret inrymmer även en livsmedelsbutik, apotek och ett café. Samtliga kommersiella lokaler är belägna i husets bottenplan.

I anslutning till Partille Arena utvecklar Peab byggprojektet Partille Port med moderna bostadsrätter och ”gröna” innergårdar som naturliga samlingsplatser. Projektet omfattar 800 nya bostäder med en byggyta på 85 000 kvadratmeter plus kommersiella lokaler.

Totalt uppförs fyra bostadskvarter och två handelskvarter. Partille Port har tidigare rankats av Sverige Bygger som det tredje hetaste byggprojektet i landet efter EES-anläggningen i Lund och Danderyds Sjukhus. Som enskilt byggprojekt står Partille Port för en betydande del av den totala nyproduktionen i Partille kommun mellan 2016 och 2021.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se