Peabs starka vinstlyft Foto: Peab

Peabs starka vinstlyft

Ekonomi

17 augusti 2018

Peab gör ett starkt andra kvartal med fortsatt hög orderingång, förbättrad omsättning och ett starkt resultat.

Bolaget redovisar en vinst före skatt på 673 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018. Det kan jämföras med en vinst på 617 miljoner kronor motsvarande period 2017.

Peabs omsättning uppgick till 13 453 miljoner kronor, jämfört med 12 791 miljoner kronor ett år tidigare.

Även orderingången förbättrades kraftigt jämfört med i fjol. Under det andra kvartalet steg den med 26 procent till 16 257 miljoner kronor, jämfört med 12 880 miljoner kronor andra kvartalet 2017.

"Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra", kommenterar vd Jesper Göransson i delårsrapporten.

Av TT

Faktaruta

April – juni 2018

 • Nettoomsättning 13 453 Mkr (12 791)
 • Rörelseresultat 677 Mkr (631)
 • Rörelsemarginal 5,0 procent (4,9)
 • Resultat före skatt 673 Mkr (617)
 • Resultat per aktie 1,94 kr (1,78)
 • Orderingång 16 257 Mkr (12 880)
 • Kassaflöde före finansiering -704 Mkr (-1 105)

Januari – juni 2018

 • Nettoomsättning 24 943 Mkr (23 896)
 • Rörelseresultat 967 Mkr (951)
 • Rörelsemarginal 3,9 procent (4,0)
 • Resultat före skatt 929 Mkr (928)
 • Resultat per aktie 2,68 kr (2,72)
 • Orderingång 29 163 Mkr (25 309)
 • Orderstock 47 453 Mkr (39 470)
 • Kassaflöde före finansiering -1 094 Mkr (683)
 • Nettoskuld 3 592 Mkr (2 707)
 • Soliditet 29,2 procent (29,3)

Källa: Peab

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se