Peab storsäljer till SHH Foto: Peab

Peab storsäljer till SHH

Transaktion

13 augusti 2018

Planområdet omfattar totalt cirka 350 bostäder samt en förskola. Landbolaget förvärvar drygt hälften av bostadsbyggrätterna.

 

SHH Bostad AB fullföljer via intressebolaget SHH Landbolaget AB förvärvet av byggrätter för cirka 160 bostäder från Peab i Rikstens friluftstad, Tullinge. Bostadsbyggrätterna är belägna i så kallade etapp 4 i Tullinges södra del av Rikstens friluftstad.

– Vi har tidigare i gott samarbete med Peab utvecklat bostäder i Rikstens friluftstad och har sett fram emot att förvärva mer bostadsbyggrätter här. Nu är äntligen detaljplanen lagakraftvunnen och vi kan gå vidare med detaljprojekteringen. Vi planerar att utveckla framförallt tvåvånings flerbostadshus och radhus för försäljning och produktion under 2019, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.

Detaljplanen för etapp 4 och ett exploateringsavtal mellan Botkyrka kommun och Peab vann laga kraft i juni i år. Planområdet omfattar totalt cirka 350 bostäder samt en förskola. Landbolaget förvärvar drygt hälften av bostadsbyggrätterna.

– Rikstens friluftstad är ett strategiskt viktigt område för oss i Peab att fortsätta utveckla. Tidigare flygfältet omvandlas successivt till en levande och hållbar stadsdel för över 12 000 boende och ca 1 000 arbetsplatser med tillhörande skolor, service och mycket mer. Genom samarbetet med SHH och andra parter får vi en bra kombination av bebyggelse och boendemiljö, säger Peter Svensson, vd Peab Bostad AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se