PEAB säljer i Stockholm Syd Almnäs för 118 miljoner

PEAB säljer i Stockholm Syd Almnäs för 118 miljoner

 

21 december 2015

Peab avyttrar 182 000 kvm mark inklusive befintliga lokaler för lager och logistik i Stockholm Syd Almnäs utanför Södertälje. Köpare är Stendörren och fastighetsvärdet är 118 Mkr.

För de befintliga lokalerna är den uthyrningsbara ytan cirka 27 500 kvm och uthyrningsgraden är cirka 96 procent.

I avyttringen ingår även en byggrätt på cirka 31 000 kvm BTA.

- Detta är ett för Stendörren viktigt förvärv som påtagligt stärker vår närvaro söder om Stockholm. Stockholm Syd är ett spännande utvecklingsområde som passar väl in i Stendörrens strategi. Vi är dessutom glada för att göra denna affär med Peab som vi gärna utvecklar samarbetet med framöver, säger Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter.

- Vi ser positivt på att få in Stendörren som en aktör inom Stockholm Syd Almnäs och vi kommer fortsätta att utveckla vårt kvarvarande bestånd, säger Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling.

Efter avyttringen förfogar Peab i Stockholm Syd Almnäs över cirka 226 000 kvm mark, byggrätter om cirka 56 000 kvm BTA och befintliga lokaler om cirka 25 000 kvm.

 

Visste du att vi har ett seminarie som lär dig grunderna när det gäller att hyra ut komersiella fastigheter? se seminarie: Hyresrätt: Grundkurs i hyresrätt för kommersiella lokaler.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

För mer information, kontakta: Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling, +46 706 66 07 44