Peab rekryterar från MKB Caroline Camara. Bild: Peab

Peab rekryterar från MKB

Personnytt

29 november 2022

Peab Fastighetsutveckling i Syd fortsätter att växa. Senaste tillskottet Caroline Camara från MKB Fastighets AB tillträdde i november som uthyrningsansvarig för kommersiella fastigheter.

I Skåne har Peab Fastighetsutvecklings portfölj inom kommersiella fastigheter utökats och i takt med detta stärks teamet ytterligare för att kunna möta efterfrågan i Öresundsregionen.

– Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på kontorslokaler och fler ser nu över sina behov efter Corona. Man vill locka tillbaka medarbetare men även attrahera nya genom att välja attraktiva kontor. Jag ser fram emot att få vara med i tidigt skede och identifiera hyresgäster och sedan anpassa lokalerna efter deras önskemål, säger Caroline Camara, ny uthyrningsansvarig på Peab Fastighetsutveckling Syd.

Caroline kommer senast från MKB Fastighet där hon har jobbat med både uthyrning och förvaltning. Med lång erfarenhet inom branschen kommer uppdraget vara att hitta nya hyresgäster och matcha deras önskemål mot Peab Fastighetsutvecklings utbud i Syd.

– Caroline har en mycket gedigen bakgrund inom både kommersiell uthyrning och förvaltning vilket kommer att stärka vårt erbjudande mot hyresgäster ytterligare. Vår portfölj av projekt i produktion ökar och vi ser nu fram emot att kunna välkomna nya hyresgäster till våra fina lokaler, avslutar Anders Tojkander, regionchef Peab Fastighetsutveckling Syd AB.

Caroline Camara tillträdde tjänsten som uthyrningsansvarig den 7 november.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se