Peab miljardköper av OP i centrala Stockholm – För oss som samhällsbyggare är möjligheten att få vara med och utveckla en så central del av staden som Lilla Essingen väldigt intressant, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Peab miljardköper av OP i centrala Stockholm

Transaktion

22 november 2021

Peab har tecknat avtal om att förvärva del av fastigheten Primus 1 på Lilla Essingen i Stockholm av Oscar Properties för 1 167 miljoner kronor.

På fastigheten finns en lagakraftvunnen detaljplan som tillåter flerbostadshus, centrumverksamhet, kontor, förskola, handel och garage.

På den förvärvade delen av fastigheten på Lilla Essingen i Stockholm finns en byggrättsvolym om drygt 40 000 kvadratmeter ljus BTA.

Här kommer Peab att utveckla nya stadskvarter och tillvarata de kvalitéer som finns på platsen.

– För oss som samhällsbyggare är möjligheten att få vara med och utveckla en så central del av staden som Lilla Essingen väldigt intressant. Vi kommer att med styrkan från våra fyra affärsområden kunna ta ett samlat grepp och utveckla fastigheten. Att själva kunna förädla en plats på det här sättet går helt i linje med Peabkoncernens strategi, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

– Vi är väldigt glada över affären som frigör oss från framtida finansiella åtaganden kopplade till Primus. Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla vår förvaltnings-affär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling ska återinvesteras i förvaltningsfastigheter, säger Oscar Engelbert VD på Oscar Properties.

Tillträde och betalning beräknas ske under det fjärde kvartalet 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se