Peab miljardbygger prestigefastighet Foto: Vasakronan

Peab miljardbygger prestigefastighet

Stadsutveckling

19 juni 2018

Bolaget har fått uppdraget av Vasakronan att bygga kontorskvarteret Platinan som en del av den nya Älvstaden i Göteborg.

Vasakronan är beställare för uppdraget och kontraktssumman uppgår till 2,1 miljarder.

Utvecklingsplanen för Göteborgs Stad samlas under Vision Älvstaden. Kvarteret Platinan blir Peabs första projekt i det stora utvecklingspaketet. I samverkan med beställaren Vasakronan bygger Peab kvarteret som totalt omfattar cirka 60 000 kvadratmeter ljus BTA i 18 våningsplan. Platinan kommer inrymma bland annat hotell, kontor, eventytor och restauranger.

Platinan kommer att ha den nya Hisingsbron som närmaste granne och erbjuda hyresgästerna utsikt över älven. Markarbetena är i full gång och i samma område utför Peab även överdäckning av E45 som ska möjliggöra bebyggelse på Götatunnelns tak. Det pågår även flera andra projekt runt området vilket medför utmaningar vad gäller logistik och transporter.

Platinan har en unik arkitektur med stora glasfasader och stort fokus på hållbarhet. Peab bygger enligt certifieringen LEED med målsättning på högsta betyg Platinum.

– Platinan är ett fantastiskt projekt som med sin utformning kommer att sätta en tydlig prägel på Göteborg. I region Väst är det Peabs hittills största byggprojekt och vi är väldigt stolta över att forma kvarteret tillsammans med Vasakronan, säger Stellan Haraldsson, regionchef Peab.

Projektet beräknas stå färdigt till årsskiftet 2021/2022. Uppdraget är en totalentreprenad i partnering och projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se