Peab lägger grunden för nytt område
Foto: Peab

Peab lägger grunden för nytt område

Stadsutveckling

14 maj 2019

Beställare är Sollentuna kommun och kontraktssumman uppgår till 273 MSEK och byggstart sker i juli.

Peab har fått uppdraget att utföra exploateringsarbeten för det nya bostadsområdet Väsjö torg i Sollentuna, norr om Stockholm.

I uppdraget ingår att anlägga gator samt ledningar och kajer.

– Väsjö torg ligger i naturnära stadsmiljö. Det är ett spännande område som vi är glada över att få vara med och utveckla, säger Carl Johan Söderberg, regionchef på Peab.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med byggstart i juli 2019 och som beräknas vara färdig i mitten av 2022.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2019.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se