Peab köper Magsin 113 i Frihamnen för 56 miljoner Peab ska tillsammans med företaget A house utforma Magasin 113 till en plats där ungdomar, näringsliv och kultur kan mötas och dra nytta av varandra.

Peab köper Magsin 113 i Frihamnen för 56 miljoner

Transaktion

7 april 2021

Älvstranden Utveckling säljer Magasin 113 i Frihamnen, Göteborg, till Peab för 56,3 miljoner kronor med justering vid bygglov.

Köparen har valts ut i en process där intresserade fått lämna förslag på hur den historiska byggnaden med minimal klimatpåverkan kan utvecklas till att bli en unik plats för göteborgarna.

— Det var ett stort intresse för Magasin 113 på marknaden vilket tydligt visar att Frihamnen är ett område för framtiden. Av de anbud som kom in var det Peab som stod för den bästa kombinationen av gestaltning, pris och innehåll, säger Lena Andersson, VD för Älvstranden Utveckling.

Magasin 113 byggdes 1964 och har fungerat som lager för ankommande gods i Frihamnen. Sedan några år tillbaka har den gula trevåningsbyggnaden i tegel stått utan någon permanent hyresgäst samtidigt som arbetet hur Frihamnen ska utvecklas långsiktigt pågått.

Omfattande stadsutveckling

I Frihamnen och dess närområde pågår i dag flera stora stadsutvecklingsprojekt: Jubileumsparken med badet och bastun, nya Hisingsbron, en ny spårvagnsdragning till Lindholmen, över 1 000 temporära bostäder och den nya Smyrnakyrkan.

— Magasin 113 är en fastighet med stor potential för området och det var ett krav att byggnaden ska bevaras på ett bra sätt. Det kräver en ägare som är beredd att investera tid, idéer och pengar. Planerna som Peab presenterat passar bra in i områdets utveckling, inte minst när det gäller satsningen på en yngre målgrupp, säger Lena Andersson.

Magasin 113 bjöds ut till försäljning på marknaden i fjol och intresserade köpare fick komma in med anbud där klimatpåverkan, pris, idé och erfarenhet av liknande projekt spelade in.

Omsorgsfull utveckling ett krav

Fastigheten skulle säljas till en köpare som ”på ett omsorgsfullt sätt vill utveckla en ikonbyggnad och förstärka den historiska identiteten” och göra byggnaden till ”en samlingspunkt som lockar människor från hela Göteborg, med olika bakgrund, intressen och från olika samhällsklasser”.

Köparen Peab Fastighetsutveckling tillträder fastigheten omgående och startar ombyggnaden så snart alla nödvändiga tillstånd är klara.

Priset för Magasin 113 är satt till 56,3 miljoner kronor, men kommer att justeras uppåt när ett bygglov är beviljat och det står klart hur stort huset kan bli efter en tillbyggnad.

Nytt koncept

Peab ska tillsammans med företaget A house utforma Magasin 113 till en plats där ungdomar, näringsliv och kultur kan mötas och dra nytta av varandra.

A house har sedan tidigare etablerat liknande koncept i bland annat gamla Arkitekturhögskolans lokaler i Stockholm. Deras koncept handlar om att skapa värden genom samverkan mellan olika branscher och företag och bli en hemvist för de kreativa näringarna där gränsöverskridande möten stimulerar till nätverkande, kunskapsutbyte och attraherar talang.

— Vi vill tacka Älvstranden Utveckling för att vi har fått förtroendet att ta detta spännande projekt vidare, samt för en väldigt god dialog och process. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog med andra delar av staden nu när vi tar det första steget i utvecklingen av Magasin 113, säger Staffan Lindqvist, projektutvecklingschef Peab Väst.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se