Peab ökar omsättning med två miljarder Foto: Peab

Peab ökar omsättning med två miljarder

Ekonomi

9 november 2018

De första nio månaderna för 2018 blev goda för Peab som i delårsrapporten visar upp starka resultat.

I delårsrapporten som presenterades i fredags morse visade Peab upp starka resultat både i kvartal tre samt under de senaste nio månaderna.

Under delåret har bland annat nettoomsättningen ökat med närmare två miljarder och landar på 37 388 miljoner. Resultatet steg en aning mot föregående år och kan ses som stabilt och på plus med 1 633 miljoner.

– Den positiva utvecklingen för Peab fortsatte under tredje kvartalet och samtliga affärsområden förutom Projektutveckling redovisar förbättrade resultat. Marknadssituationen är fortsatt god med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson vd i Peab.

Av Redaktionen

Faktaruta

Juli – september 2018

 • Nettoomsättning 12 445 Mkr (11 595)
 • Rörelseresultat 743 Mkr (714)
 • Rörelsemarginal 6,0 procent (6,2)
 • Resultat före skatt 750 Mkr (705)
 • Resultat per aktie 2,05 kr (1,98)
 • Orderingång 11 473 Mkr (10 651)
 • Kassaflöde före finansiering -876 Mkr (104)

Januari – september 2018

 • Nettoomsättning 37 388 Mkr (35 491)
 • Rörelseresultat 1 710 Mkr (1 665)
 • Rörelsemarginal 4,6 procent (4,7)
 • Resultat före skatt 1 679 Mkr (1 633)
 • Resultat per aktie 4,73 kr (4,70)
 • Orderingång 40 636 Mkr (35 960)
 • Orderstock 48 036 Mkr (40 211)
 • Kassaflöde före finansiering -1 970 Mkr (787)
 • Nettoskuld 4 441 Mkr (2 347)
 • Soliditet 29,4 procent (30,4)

Källa: Peab

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se