Peab går mot strömmen Foto: TT

Peab går mot strömmen

Ekonomi

13 februari 2018

Bolaget har ökat sin försäljning av bostäder och samtidigt visar årsrapporten på en stark uppgång.

Byggföretaget Peab redovisar en vinst före skatt på 814 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på 668 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Omsättningen steg till 14,6 miljarder kronor, från 13,9 miljarder kronor.

Orderingången uppgick till 12 miljarder kronor under kvartalet, en ökning från 10,4 miljarder kronor året innan.

Antalet sålda bostäder för andra kvartalet är 669 enheter, mot 457 samma tid förra året. Antalet startade bostadsprojekt var 968 i andra kvartalet, jämfört med 623 i fjol.

Styrelsen föreslår en utdelning på 4:00 per aktie, att jämföra med 3:60 kronor per aktie i fjol.

Av TT

Faktaruta

Januari – december 2017

 • Operativ nettoomsättning 50 267 Mkr (46 489)
 • Operativt rörelseresultat 2 425 Mkr (2 075)
 • Operativ rörelsemarginal 4,8 procent (4,5)
 • Resultat före skatt 2 445 Mkr (2 050)
 • Resultat per aktie 6,97 kr (5,85)
 • Orderingång 45 247 Mkr (41 445)
 • Orderstock 38 491 Mkr (33 572)
 • Kassaflöde före finansiering 2 295 Mkr (2 651)
 • Nettoskuld 1 216 Mkr (1 862)
 • Soliditet 32,1 procent (29,7)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,60)

Källa: Peab

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se