Peab förbättrar resultatet - höjer utdelning
Jesper Göransson, vd på Peab. Foto: Peab

Peab förbättrar resultatet - höjer utdelning

Ekonomi

8 februari 2019

Bolgets redovisning visar på ett stabilt 2018 och på vinstresultat och höjning av utdelningen. 

Peabs vinst före skatt för 2018 hamnar på 2 518 Mkr, jämfört med siffran för föregående år som var på 2 458 Mkr. 

Omsättningen och orderingången landade på 52 233 Mkr respektive 51 087 Mkr.

– Efter en stark avslutning kan vi summera 2018 som ett stabilt år med en positiv utveckling för våra verksamheter. Såväl omsättning som resultat och marginal ökade och vi går in i 2019 med en hög och väl diversifierad orderstock. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 4,20 kr per aktie, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

Av Pernilla Gilbert

Faktaruta

Januari – december 2018

 • Nettoomsättning 52 233 Mkr (49 981)
 • Rörelseresultat 2 573 Mkr (2 418)
 • Rörelsemarginal 4,9 procent (4,8)
 • Resultat före skatt 2 518 Mkr (2 458)
 • Resultat per aktie 7,12 kr (7,01)
 • Orderingång 51 087 Mkr (48 999)
 • Orderstock 45 819 Mkr (40 205)
 • Kassaflöde före finansiering -1 021 Mkr (2 295)
 • Nettoskuld 3 551 Mkr (1 216)
 • Soliditet 30,4 procent (32,2)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr (4,00) per aktie

Källa: Peab

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se