Peab får nytt hotelluppdrag
Foto: Pixabay

Peab får nytt hotelluppdrag

Stadsutveckling

4 november 2019

Entreprenaden omfattar även om- och tillbyggnad av konferensrum, matsal, storkök, gym, omklädnings- och hotellrum i den befintliga hotellbyggnaden

Entreprenaden är en nybyggnad vid Scandic Hotell i Luleå. Byggnaden består av nio våningsplan och omfattar 112 hotellrum fördelade på sju våningar, en takvåning med teknikutrymmen för VVS samt källarvåning och kulvertgång med utrymmen för fjärrvärmecentral, ställverk och sprinklercentral.

– Vi är stolta över att vi fått förtroendet att bygga det nya Scandic i Luleå. På Peab har vi stor erfarenhet av hotellprojekt och i Luleå har vi tidigare byggt hotell med hög kvalitet i genomförandet. Extra roligt att projektet ligger intill genomfartsvägen Bodenvägen, ett fint skyltläge och luleåborna kan följa projektet, säger Susanne Hallberg, regionchef Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i november 2019 och färdigställs under maj 2021.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se