Peab bygger skola för 140 miljoner
Foto: Peab

Peab bygger skola för 140 miljoner

Stadsutveckling

31 maj 2018

Peab har fått uppdraget att bygga en skola i Västerås. Beställare är Västerås Stad och kontraktssumman uppgår till 140 MSEK.

Skolan är en nybyggnation som avses för cirka 800 elever, från förskoleklass till och med årskurs 6. Det kommer att bli fem huskroppar i två plan och med passager som länkar samman huskropparna. Fasaden ska vara i tegel. I skolan byggs även ett storkök.

Skolan ska certifieras för Miljöbyggnad Silver 3.0.

Uppdraget är en totalentreprenad med samverkan som samarbetsform. Byggstart sker i augusti 2018 och projektet ska vara färdigställd i april 2020.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se