Peab bygger och säljer till Annehem – Almnäs har stor potential och kan erbjuda många och goda transportmöjligheter, vilket gör det till ett viktigt logistiknav, säger Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling.

Peab bygger och säljer till Annehem

Transaktion

18 maj 2021

Peab bygger och säljer en logistikanläggning i Södertälje till Annehem Fastigheter för 96,5 miljoner kronor.

Anläggning uppförs i det heta logstiknavet i Almnäs vid E22 utanföri Södertälje.

Fastigheten Almnäs 5:28 har en markareal om 19 000 kvadratmeter, varav 14 000 kvadratmeter nyttjas till en förhyrning med Postnord på ett 10-årigt hyresavtal och 5 100 kvadratmeter är oexploaterad råmark med en byggrätt på drygt 2 000 kvadratmeter.

Peab kommer att bygga logistikanläggningen och avyttring av den färdigställda fastigheten planeras till det andra kvartalet 2022.

– Vi ser en god efterfrågan på effektiva lager- och logistikfastigheter i attraktiva lägen och är därför glada över att kunna utveckla detta logistikprojekt. Almnäs har stor potential och kan erbjuda många och goda transportmöjligheter, vilket gör det till ett viktigt logistiknav i det svenska näringslivet, säger Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling.

Fastigheten ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se