Peab bygger ny grundskola i Barkarbystaden

Peab bygger ny grundskola i Barkarbystaden

Stadsutveckling

29 september 2020

Peab har fått uppdraget att bygga en för- och grundskola, Ålstaskolan, i Barkarbystaden nordväst om Stockholm.

Beställare är Järfälla kommun och kontraktssumman uppgår till 216 miljoner svenska kronor.

Nya Ålstaskolan i Barkarbystaden ger plats åt 240 förskolebarn och 350 elever från årskurs ett till sjätte klass. Utöver klassrum kommer det att byggas skolkök med matsal, slöjd-, musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa och tekniska utrymmen. Vid framtida behov kommer man på ett enkelt sätt att kunna bygga om förskoleplatserna till skolplatser.

– Vi är stolta över att få vara med och bygga en ny grundskola i Barkarbystaden. Peab är det byggbolag som bygger flest skolor i landet, vilket innebär att vi har bred kompetens och erfarenhet inom området. Att få vara med och skapa en skola som ska hålla i många generationer framöver är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare, säger Lars Enroth, regionchef Peab.

Miljön är i fokus under byggnationen och projektet kommer att utformas till certifiering Miljöbyggnad, lägst Silver. Det innebär att byggbolaget och fastighetsägaren är engagerade i miljöfrågor och tänker på dem som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav, bland annat är det höga krav gällande ljudmiljö och ventilation.

– Jag är glad att vi nu tillsammans med Peab kan börja bygga Ålstaskolan. Vi bygger för att skapa bra lärandemiljöer för alla barn och Ålstaskolan är viktig för Barkarbystadens utveckling. Jag vill hälsa Peab varmt välkommen till Barkarbystaden, säger Toni Chmielewski, projektchef för stadsutvecklingsprojektet i Barkarby.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i september 2020 och skolan beräknas stå klar i samband med att vårterminen 2023 börjar.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se