Peab bygger 31 nya lägenheter Foto: Sporstøl Arkitekter

Peab bygger 31 nya lägenheter

Bostäder

14 november 2018

Beställare är Mostein Boligutvikling och kontraktssumman uppgår till 109 MNOK.

Peab har fått uppdraget att bygga 31 lägenheter i Ålesund i nordvästra Norge.

Kristoffergarden Åse Allé i Ålesund är ritat av Sporstöl Arkitekter. Peab ska bygga totalt cirka 6100 m2 bostäder, gemensamma utrymmen och garage. Grundläggningsarbete och utomhusarbete ingår ej i kontraktet.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i november 2018 och inflyttning är beräknad till våren 2020.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se