Patrizia satsar på expansion inom bostäder

Patrizia satsar på expansion inom bostäder

Transaktion

14 januari 2021

Tyska Patrizia har på kort tid köpt bostadsfastigheter i Sverige för drygt 1,7 miljarder, och strategin är en fortsatt satsning på segmentet.

I oktober köpte Patrizia 427 lägenheter i Hyllie i Malmö av fonden Slättö Value Add I AB för cirka 1,1 miljarder kronor. Och igår förvärvade bolaget bostäder i Haninge för 650 miljoner kronor av Scandinavian Property Group.

Patrizia inriktar sig nu tydligt på just bostäder i Sverige och Norden. I december sålde man två handelsfastigheter i Stenhagen i Uppsala till Arwidsro för 207 miljoner kronor.

Idag har Patrizias tillgångar i Norden för cirka 17 miljarder kronor och Johan Lagerdahl, Country Manager och Head of Asset Management på Patrizia i Sverige, bekräftar inriktningen mot bostäder:

– Vi är främst intresserade av bostäder. Den svenska bostadssektorn har en defensiv riskprofil som gör det möjligt för oss att leverera säker och stabil avkastning till våra investerare. Dessutom stöds marknaden av gynnsam dynamik vad gäller utbud och efterfrågan på grund av en växande stadsbefolkning och begränsad tillgång på lämpliga bostäder.

– Vi hoppas nu kunna växa inom bostadsegmentet och göra mer affärer 2021, säger Johan Lagerdahl och understryker att Norden är en viktig marknad för Patrizia.

– Därför vill vi växa i denna region. Dessutom förutspår experter att Sverige kommer att vara en stabil marknad för fastighetsinvesteringar.

Han ser gårdagens förvärv i Haninge som ett viktigt led i satsningen:

– När det gäller vår affär i Vegastaden ser vi att fastigheten är av hög kvalitet. Förutom god kollektivtrafik till Stockholm finns god service i närområdet i form av Port 73 och Länna Shopping Center. Dessutom har fastigheten en ICA-butik.

Den förvärvade fastigheten ligger i stadsutvecklingsområdet Vegastaden och omfattar 189 lägenheter samt den kommersiella lokalen med ICA som hyresgäst.

Priset motsvarar drygt 60.000 kronor per kvadratmeter, vilket är en mycket hög prisnivå för att vara ett ytterområde i Stockholm.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se