Pandox vill ta in tre miljarder Foto: Riksbanken

Pandox vill ta in tre miljarder

Ekonomi

10 september 2018

Bolaget har upprättat ett nytt svenskt företagscertifikatsprogram för att plocka in miljarder för att sänka finansieringskostnaderna.

 

Löptiden på utfärdade företagscertifikat kommer att vara mellan tre månader och ett år.

Programmets syfte är att sänka finansieringskostnaderna samt därutöver diversifiera företagets finansieringsstruktur. Emitterade företagscertifikat kommer till fullo backas upp av långfristiga ej utnyttjade kreditfaciliteter.

Arrangör för programmet är SEB och emissionsinstitut är DNB, Handelsbanken, Nordea och SEB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se