Pandox stuvar om i koncernledning

Pandox stuvar om i koncernledning

Ekonomi

22 juni 2022

Pandox AB (publ) har utsett Jonas Törner till tillförordnad affärsområdeschef för Fastighetsförvaltning i Norden, då Erik Möller beslutat sig för att lämna Pandox för en roll utanför företaget.

Jonas Törner har arbetat i ledande positioner inom Pandox sedan 2005 och är medlem i Pandox koncernledning. Jonas utses också till Chief Commercial Officer med ansvar för att koordinera kommersiella frågor mellan Pandox affärsområden.

Mattias Bernunger, som arbetat på Pandox sedan 2018, har utsetts till Senior Vice President Asset Management för koncernen och tar plats i koncernledningen.

”Jag är väldigt glad att Jonas och Mattias tackat ja till ytterligare ansvar inom Pandox. Med dessa förändringar förstärker vi koncernens affärsfokus ytterligare. Samtidigt vill jag tacka Erik Möller för hans bidrag till Pandox under de senaste åren”, säger Liia Nõu, vd för Pandox.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se