Pandox säljer hotell till LKAB Foto: Wikipedia

Pandox säljer hotell till LKAB

Transaktion

28 mars 2018

Gruvbolaget får betala över 280 miljoner för köpet av hotellfastigheten.

 

Pandox har ingått avtal om avyttring av hotellfastigheten Scandic Ferrum i Kiruna för 286 miljoner, vilket är i linje med senaste värdering. Köpare är det statliga gruvbolaget Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB). 

Hotellfastigheten har 171 rum med Scandic Hotels som hyresgäst och ingår i affärssegmentet fastighetsförvaltning.

Avyttringen sker till ett direktavkastningskrav om 5,7 procent. Fastigheten kommer i balansräkningen att redovisas som tillgång som innehas för försäljning fram till tillträdet.

Avyttringen är en konsekvens av den flytt som pågår av delar av Kiruna stad för att möjliggöra malmbrytning under stadsdelen Norrmalm där hotellfastigheten är belägen.

Tillträdet är planerat till den 1 december 2018.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se