Pandox: Positiv vändning i Q2 – Sammantaget ökade Pandox totala intäkter och driftnetto med 19 respektive 32 procent jämfört med andra kvartalet 2020, säger Liia Nõu.

Pandox: Positiv vändning i Q2

Ekonomi

16 juli 2021

Efter VD Anders Nissens tragiska bortång har Pandox arbetat vidare med sorg och beslutsamhet. Verksamheten utvecklas nu positivt.

– Jag har haft förmånen att ha arbetat tillsammans med Anders Nissen i över 14 år som CFO för Pandox. Det gör sorgen efter Anders extra kännbar. Jag har respekt för uppdraget som tillförordnad vd och är väldigt motiverad att fortsätta utveckla detta starka företag, säger tf. VD Liia Nõu och fortsätter:

– Tillsammans med en sammansvetsad organisation med kompetenta, initiativrika medarbetare samt en tydlig spelidé känner jag - trots den svåra situationen - optimism inför framtiden. 

Pandox arbetar strukturerat inom tre områden i det svåra läge som covid-19 skapat: Respond – Åtgärder för att motverka den akuta krisen Restart – Planera för återhämtning Reinvent – Skapa insikt om hur hotellmarknaden kommer att förändras.

Efterlängtad tillväxt och stark ställning 

– Hotellefterfrågan ökade på samtliga marknader i det andra kvartalet, men utvecklingen i april och maj var fortsatt svag på grund av omfattande restriktioner och en fördröjd återöppning på många marknader. Med stöd av en stark återhämtning i Storbritannien och en förbättring på övriga marknader, framförallt i juni, visade emellertid Pandox båda affärssegment positiv tillväxt i kvartalet. Sammantaget ökade Pandox totala intäkter och driftnetto med 19 respektive 32 procent jämfört med andra kvartalet 2020, säger Liia Nõu.

Summering av Q2 2021 för Pandox:

*Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 568 (527) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 12 procent justerat för valutakurseffekter

*Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 470 (448) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter

*Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 10 (-85) MSEK EBITDA uppgick till 447 (327) MSEK

*Cash earnings uppgick till 162 (75) MSEK

*Cash earnings per aktie uppgick till 0,88 (0,42) SEK

*Periodens resultat uppgick till -6 (-332) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -105 MSEK

*Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-1,79) SEK

*Per 30 juni 2021 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 4 377 MSEK, jämfört med 4 689 MSEK per 31 mars 2021

Summring av första halvåret 2021 för Pandox:

*Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 122 (1 199) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 3 procent justerat för valutakurseffekter

*Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 932 (1 009) MSEK. Minskningen för jämförbara enheter var 3 procent justerat för valutakurseffekter

*Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -70 (-65) MSEK EBITDA uppgick till 797 (865) MSEK

*Cash earnings uppgick till 247 (337) MSEK

*Cash earnings per aktie uppgick till 1,37 (1,85) SEK

*Periodens resultat uppgick till 30 (-1 000) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -456 MSEK

*Resultat per aktie uppgick till 0,18 (-5,42) SEK

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se