Oväntat hög inflation i maj – kronan stärks Den svenska kronan stärks efter inflationsbeskedet. Arkivbild. Foto:Fotograferna Holmberg/TT

Oväntat hög inflation i maj – kronan stärks

Ekonomi

14 juni 2019

Inflationstakten enligt måttet KPIF var i maj 2,1 procent, jämfört med 2,0 procent i april. Månadsförändringen var 0,3 procent, rapporterar Statistiska centralbyrån (SCB).

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Riksbankens mål är en inflation på två procent. Maj-utfallet är i linje med bankens prognos men högre än vad analytiker hade räknat med.

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i maj till 2,2 procent, jämfört med 2,1 procent månaden före. Månadsförändringen var 0,3 procent.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.

Den svenska kronan stärktes med runt fyra öre mot både euron och dollarn efter beskedet. En dollar kostar nu 9:45 kronor och en euro kostar 10:67 kronor.

Av TT

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se