Previous Next

Ostadig bomarknad trots samma ränta

Krönika

2 maj 2019

Bostadsmarknaden fortsätter att svaja. I början av året trodde bankerna och mäklarna att fastighetspriserna skulle stabiliseras för att sedan stiga. Nu visar en undersökning att mäklarna har ändrat åsikt och tror att priserna kommer att sjunka under det andra kvartalet.

Fastighetsaktierna ligger fortfarande stabilt och inväntar den eventuella lågkonjunkturen. De fortsätter att vara populära och är trots marknadsläget ett vanligt inslag i aktieportföljerna.

Sjunkande priser för bostäder

Signaler på en trögare marknad och vikande konjunktur tros vara orsaken till att mäklarna har svängt i sina åsikter om bostadspriserna. Från att ha haft en positiv syn på marknadens utveckling har de flesta nu ändrat sig uppger Mäklarsamfundet. Så många som 79 procent tror på sjunkande priser för småhus och 81 procent tror på sjunkande priser på bostadsrätter. Enligt undersökningen tros det bli värst prisras i storstäderna. Trots bostadsbristen i flera städer råder det en bristande efterfrågan på både bostadsrätter och villor. Den bakomliggande faktorn för detta tros vara de hårdare amorteringskravet från bankerna.

Ingen ny räntehöjning

Trots hot om nya räntehöjningar från Riksbanken verkar det inte som att de kommer att införas. I alla fall inte under hösten som planen var tidigare. Det är på grund av att Fed, som är den amerikanska centralbanken, och den europeiska centralbanken har pausat sina eventuella höjningar som det inte längre är troligt att Sverige höjer räntan. Låga räntor innebär ofta höga fastighetspriser och högre aktiepriser. Höga räntor innebär motsatsen. De som investerar i fastighetsmarknaden måste räkna med det ostadiga läget i sin riskanalys och ha i åtanke att marknaden kan gå åt två olika riktningar.

Förväntningarna på börsen

Åsikterna om hur börsåret kommer att utvecklas har gått isär. Det finns fortfarande de som tror att en sväng in i en lågkonjunktur kan undvikas. Trots att bostadsmarknaden har svajat rekommenderas fortfarande investering i fastighetsbranschen. Små och mellanstora byggföretag förväntas möta ett tuffare år medan de stora bolagen, som sysslar med kommersiella fastigheter och hyresrätter, tros växa. Anledningen till att mindre bolag kan få det kämpigare är för att de oftast är mer belånade än de stora byggbolagen. Efterfrågan på att bygga hus har även minskat.

Utöver fastighetsbranschen har experterna tipsat om att investera i råvaror som guld och silver, både i bolagen som utvinner råvarorna och i själva materialet. Spelbolagen tros också få ett lyft när den nya spelmarknaden har stabiliserat. Däremot tror många att det kommer ske fler uppköp och avnoteringar.

Tidigare i år avnoterades mr green på börsen som följd av att de köptes upp av det brittiska spelbolaget William Hill. Innan dess hade de varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 2016, och tidigare på Aktietorget sedan 2013. Det räknas ske fler sammanslagningar av den här typen, som resulterar i att spelbolaget fortsätter sin verksamhet som vanligt fast under en ny ledning. Liknande uppköp har gjorts tidigare, men det här var den största hittills.

Investering i fastigheter brukar medföra relativ låg risk. Men det rekommenderas inte att ha en aktieportfölj med allt för många aktier vars värde påverkas av räntan. Det återstår att se hur marknaden utvecklas och om bostadsmarknaden kommer att stiga, sjunka eller ligga kvar där den är idag.

Av Greta Johansson.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se