Oscars rapport – "Inte tillfredsställande" Foto: Oscar Properties

Oscars rapport – "Inte tillfredsställande"

Ekonomi

22 augusti 2019

Nu offentliggör det krisdrabbade bolaget Oscar Properties sina siffror för det andra kvartalet i år. 

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten:

”Under perioden har Oscar Properties verkligen visat att vi är ett bolag som klarar mycket mer än att bara utveckla nyskapande och attraktiva bostadsprojekt. För parallellt med att fortsätta att utveckla vår kärnverksamhet, exempelvis genom att ta Gasklockan steg närmare förverkligande har vi också visat att vi på ett strukturerat sätt kan ta oss an arbetet med att förstärka bolagets kapitalbas. Inte bara genom att utveckla flera affärsområden utan faktiskt också samtidigt som vi accelererar åtgärderna för att spara pengar. Räknar man bort den goodwillnedskrivning – en engångskostnad – vi gör för det nu nedlagda byggbolaget är det till och med så att rörelseresultatet hamnar på 33 mkr plus.

Redan under första kvartalet slog jag också fast att bolagets fortsatt viktigaste uppgift är att få igång försäljningen på ritning så att vi kan påbörja nya byggen. Den ambitionen tycker jag också att vi, åtminstone till del, levererat på. Under perioden har 36 bostäder bokats vilket kan jämföras med motsvarande period 2018 då siffran var 26. Nivåerna är visserligen inte helt tillfredsställande men det måste ändå betraktas som ett steg i rätt riktning.”

Av Redaktionen

Faktaruta

  • Nettoomsättningen uppgick till 333,8 mkr (751,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till –17,1 mkr (43,3).
  • Periodens resultat uppgick till –44,1 mkr (15,2).
  • Resultat per stamaktie uppgick till –1,94 kronor (0,27).
  • Antalet sålda bostäder uppgick till 8 (22).
  • Antalet bokade bostäder uppgick till 36 (26).
  • Antalet färdigställda bostäder uppgick till 11 (0).

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se