Oscar säljer fastighet – öppnar för nya bostäder Oscar Engelbert, vd, Oscar Properties. Foto: Oscar Propeties

Oscar säljer fastighet – öppnar för nya bostäder

Stadsutveckling

26 juni 2019

Nu säljer Oscar Properties en fastighet i Stockholm. Dock kommer de fortsätta att äga mark i området vilket ger möjlighet till en bostadsexpansion.

Oscar Properties avyttrar nu Nacka 5 AB:s förvaltningshus i Nacka Strand.

Försäljningen sker till 240 miljoner kronor netto latent skatt, dock ger Oscar Properties en hyresgaranti på ett år för en vakant yta, med ett maximalt åtagande om 6,6 miljoner. Försäljningen medför en resultateffekt i det andra kvartalet motsvarande ungefär 50 miljoner.

– Affären har flera positiva effekter för oss. Till att börja med stärker den vår kapitalstruktur, men eftersom vi samtidigt behåller mark i området som kan utvecklas för bostadsändamål kvarstår ändå möjligheten att utveckla fastigheten med de höga ambitioner som vi ursprungligen ville, , säger Oscar Engelbert, vd.

Nacka 5 AB äger sedan 2016 den mark som brukar kallas det ursprungliga Nacka Strand, det vill säga både förvaltningsfastigheterna närmast vattnet och den bakomliggande marken. Affären innebär således att det kommer att ske en fastighetsdelning som innebär att förvaltningsfastigheterna närmast vattnet överförs till köparen medan Oscar Properties behåller den bakomliggande marken.

– Med sin omedelbara koppling till Stockholms inlopp är det här en av regionens mest attraktiva bostadslägen och vår ambition är nu att tillsammans med Nacka kommun så snabbt det bara är möjligt driva detaljplanearbetet och börja utveckla bostäder, säger Oscar Engelbert.

Affären ska vara fullt genomförd den 25 juni. Savills har agerat rådgivare åt säljaren.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se