Oscar Properties vinner rättstvist

Oscar Properties vinner rättstvist

Ekonomi

19 november 2019

Oscar Properties har vunnit en tvist med en leverantör i projektet 79&Park.

Enligt en skiljedom ska Oscar Properties erhålla cirka 30 MSEK netto efter omkostnader. Ersättningen avser vite och ränta till följd av förseningar med leveranser till projektet.

Denna ersättning kommer att ge en positiv resultateffekt om cirka 20 MSEK. Skiljedomen kan inte överklagas.

AG Advokat har bistått Oscar Properties i tvisten.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se