Oscar Properties vinner miljontvist
Bild: Oscar Properties

Oscar Properties vinner miljontvist

Juridik

7 juni 2023

Oscar Properties vann den tvist mot VVS-firman som utfört arbeten i lyxbygget Norra Tornen som kantats av problem.

Innovationen, ett av de två så kallade Norra tornen i Vasastan i Stockholm, var avsedd att vara en banbrytande symbol för framtidens boende och livsstil i staden. Bygget hyllades av fastighetsutvecklaren Oscar Properties som en milstolpe som skulle inleda en ny era för Stockholmare.

Men Innovationen var omgärdat av larm om flera allvarliga fel, bland annat uppstod stora vattenläckor som ledde till vattenskador och en boende i fastigheten tvingades bo på hotell i över ett halvår.

Norra tornen är ett av de prestigefyllda projekten där Oscar Engelbert har varit involverad och som har resulterat i olika rättsprocesser under de senaste åren.

Förra året nåddes en förlikning i en av dessa rättsprocesser. Förlikningen innebar att Oscar Properties, under ledning av vd:n Oscar Engelbert, ålades att betala 33 miljoner kronor till bostadsrättsföreningen och dess 180 medlemmar.

En rättsprocess mellan Oscar Properties Bygg och firman som utförde VVS-arbetena i Innovationen, Eriksson VVS i Gävle, har nu gått Oscars väg.

Eriksson VVS framförde kravet att Oscar Properties skulle tvingas betala 6,5 miljoner kronor för utebliven betalning av både kontraktsarbeten och ändrings- och tilläggsarbeten. Oscar Properties motsatte sig kravet och hävdade att beloppet var överdebiterat och att den uteblivna betalningen bara uppgick till 1,5 miljoner kronor. Dessutom påstod bolaget att de ändrings- och tilläggsarbeten som Eriksson VVS fakturerat för inte hade godkänts.

Oscar Properties reste då ett motkrav mot Eriksson VVS. Bolaget hävdade att Eriksson VVS hade utfört felaktiga arbeten, inklusive installation av avloppsstammar som ledde till läckage och vattenskador. Dessutom påstod de att det förekom felaktiga beräkningar av golvvärmen. För att rätta till dessa fel och brister hade andra entreprenörer behövt ingripa och åtgärda problemen.

Stockholms Tingsrätt har nu kommit fram till att värdet på Oscar Properties motfordringar överstiger de fordringar från VVS-firman och avslår käromålet. Tingsrätten bifaller också Osccars yrkande om att Eriksson VVS ska betala förseningsvite då arbetet inte blev klart i tid, samt självrisker för vattenskadorna som uppstod, totalt cirka 7,3 miljoner kronor. VVS-firman ska även betala rättegångskostnaderna på drygt 3,3 miljoner kronor.

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se