Oscar Properties säljer för 365 miljoner

Oscar Properties säljer för 365 miljoner

Transaktion

21 november 2019

Oscar Properties har avyttrat fastigheten Nacka Sicklaön, överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 365 miljoner kronor.

Fastigheten har hyrts ut till Jensen Education AB för skolverksamhet och överenskommet fastighetsvärde förutsätter att Fastigheten har anpassats för verksamheten. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 140 MSEK och har baserats på att anpassningskostnaderna för skolverksamheten kommer att uppgå till 150 MSEK. Utöver att erhålla köpeskilling kommer Oscar Properties erhålla återbetalning av koncernskuld om ca 34 MSEK.

Oscar Properties har kommit överens om att överlåta samtliga aktier i Planiabolaget från Oscar Properties dotterbolag Planiavägen Holding AB. Planiabolaget har ingått avtal med Jensen Education AB om att hyra ut lokaler för skolverksamhet från och med 2021-08-01 att bedrivas i den byggnad som planeras till- och ombyggas på Planiabolagets fastighet Nacka Sicklaön 118:2 i Sickla (”Fastigheten”). Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet handläggs nu hos Nacka Kommun. Hyresavtalet är villkorat av att bygglov beviljas och att Jensen Education erhåller skoltillstånd beträffande skolverksamhet på Fastigheten. Resultateffekten för Oscar Properties beräknas uppgå till ca 80 MSEK.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se