Oscar Properties köper för 265 miljoner i Hammarby Sjöstad Hammarby Sjöstad

Oscar Properties köper för 265 miljoner i Hammarby Sjöstad

Stadsutveckling

3 juli 2012

Säjaren av de två fastigheter i Hammarby Sjöstad är Fabege. Transaktionen avser mark för utveckling, och försäljningen uppgår till ett fastighetsvärde om 265 miljoner. 

Försäljningen av två fastigheter, Linjefarten 1, och Båtturen 1, som avstyckats från Hammarby Gård 7 i Hammarby Sjöstad sker till Oscar Properties i enlighet med tidigare kommunicerat beslut.

Försäljningen avser mark för utveckling av bostäder. Affären är villkorad av att Fabege erhåller bygglov för uppförande av kommersiell bebyggelse mot värmeverket och att arbetet med att uppföra byggnaden påbörjas. Dessa villkor är nu uppfyllda och transaktionen kan därmed fullföljas.

Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde om 265 miljoner som kommer att redovisas under andra kvartalet 2012.

Skribent


Källa:

Pressmedelande Fabege

För övrig information, kontakta: 

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29