Oscar Properties köper av Stenhus genom emission Oscar Properties köper fastigheter av Stenhus i Köping. Betalningen sker genom riktad emission.

Oscar Properties köper av Stenhus genom emission

Transaktion

14 maj 2021

Oscar Properties förvärvar fyra fastigheter i Köping av Sterner Stenhus Holding AB. Affären sker genom en riktad nyemission.

De fyra fastigheterna i Köping har inslag av bostäder och förvärvet finansieras genom en riktad emission om 15 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet.

Därmed blir alltså Stenhus aktieägare i Oscar Properties.

Driftnettot för de förvärvade fastigheterna uppgår till cirka 7,8 miljoner kronor med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 119 miljoner kronor.

De fyra fastigheterna är belägna i centrala Köping och inrymmer tillsammans en uthyrbar area om 14 000 kvadratmeter. Oscar Properties förväntas tillträda fastigheterna i slutet av andra kvartalet 2021.

– Affären med Sterner Stenhus Holding är ytterligare ett steg i den nya inriktning för bolaget som vi tidigare kommunicerat, att säkerställa stabila kassaflöden genom att kombinera fastighetsförvaltning med projektutveckling, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se