Oscar Properties emitterar drygt halv miljard Oscar Properties med VD Oscar Engelbert emitterar obligationer för drygt en halv miljard kronor.

Oscar Properties emitterar drygt halv miljard

Ekonomi

22 juni 2021

Oscar Properties emitterar obligationer för 550 miljoner kronor.

Emissionen avser seniora, icke-säkerställda obligationer för 550 miljoner kronor under ett ramverk på 1 miljard kronor.

De löper ut i juli 2024 och har en rörlig ränta på tre månaders Stibor plus 7,25 procent. Nettolikviden ska gå till att refinansiera ett befintligt obligationslån.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se