Oscar köper i Linköping och bygger i Höganäs Oscar Properties, med VD Oscar Engelbert, slog till med två omfattande affärer under måndagen.

Oscar köper i Linköping och bygger i Höganäs

Transaktion

16 mars 2021

Oscar Properties fortsätter fokusera på projektutveckling och förvaltning. Igår förvärvades två industrifastigheter i Linköping samtidigt som bygglov erhölls för en Byggmax-butik i Höganäs.

Förvärvet i Linköping uppgår till knappt 100 miljoner kronor och är Oscar Properties första etablering i staden.

Någon summa för investeringen i Höganäs är inte kommunicerad men byggnaden kommer att omfatta cirka 1 900 kvadratmeter och VD Oscar Engelbert hoppas att detta är starten på ett fortsatt samarbete med Byggmax.

Två industrifastigheter

Affären i Linköping omfattar två kommersiella fastigheter i industriområdet Tornby. Förvärven är villkorade av finansiering och finansieras delvis genom en riktad emission om 15 miljoner kronor. Emissionskursen fastställs i samband med tillträdet. Köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 97,5 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Fastigheternas gemensamma driftnetto uppgår till 6,1 miljoner kronor.

Fastigheterna inrymmer kontor, lager och industri fördelat på en uthyrbar area om cirka 10 000 kvadratmeter. Lokalerna är uthyrda till ett flertal olika hyresgäster och fastigheterna bedöms ha en stor utvecklingspotential. Tillträde sker under andra kvartalet 2021.

– Som ett ytterligare steg på vår resa mot långsiktigt fastighetsägande etablerar vi oss nu i den attraktiva regionstaden Linköping. Vi ser fram emot att tillträda dessa fastigheter och skapa värde genom en aktiv förvaltning, kommenterar Oscar Engelbert.

Utveckling av SBB-förvrävet

I Höganäs beviljas alltså Oscar Properties bygglov av Höganäs kommun för att bygga en ny butik åt Byggmax i Höganäs handelsområde.

Fastigheten, som är belägen i Norra Höganäs i Höganäs kommun, är en del av fastighet Noshörningen 12 och motsvarar en yta om cirka 1 900 kvadratmeter.

Marken ingår i den fastighetsportfölj som Oscar Properties förvärvade av SBB i höstas och som bolaget nu har identifierat en möjlighet att utveckla.

– Vi är otroligt glada över att Oscar Properties tillsammans med Byggmax har valt att investera och satsa på Höganäs kommun. Vi strävar efter att vara en attraktiv kommun för näringsidkare att verka i och därför är detta ett styrkebesked för oss som kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander på Höganäs kommun.

Även Elliot Lindberg, Sverigechef på Byggmax, är mycket nöjd med affären:

– Vi ser fram emot att öppna i Höganäs och erbjuda hemmafixarna bra och billiga byggvaror. Nu blir det lättare för fler att genomföra sina drömprojekt.

"Hoppas på fortsättning med Byggmax"

Och Oscar Engelbert ser projektet som en framgång och hoppas på fortsatta affärer med Byggmax:

– Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att bygga denna butik åt Byggmax i Höganäs. Det är vårt första projekt tillsammans med Byggmax och vi hoppas att vi kan göra mer gemensamt framöver. Butiken har ett bra geografiskt läge, med nära anslutning till länsväg 111 och 112 och är ett bra bevis på vår förmåga att utvinna intressanta projekt från portföljen vi förvärvade av SBB förra året.

Butiken förväntas vara färdigbyggd och kunna tillträdas hösten 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se