Oscar Engelbert avgår som vd
Oscar Engelbert. Bild: Oscar Properties

Oscar Engelbert avgår som vd

Personnytt

8 juni 2023

Efter 19 år som vd för Oscar Properties avgår nu Engelbert från posten. 

Fastighetsbolaget Oscar Properties Holding AB får en ny verkställande direktör när Carl Janglin efterträder grundaren och huvudägaren Oscar Engelbert. Efter 19 år väljer Oscar att lämna över det operativa ansvaret för bolaget men kvarstår som styrelseledamot. Carl tillträder den 1 september 2023 och kommer senast från The Interface Financial Group där han varit partner. Han har även mångårig ledarerfarenhet från ABB, AGA och EF samt från en rad internationella finans- och fastighetsbolag.

Oscar Properties har under de senaste åren transformerats från ett utvecklingsbolag inom bostäder till ett klassiskt fastighetsbolag med en portfölj primärt bestående av industri, logistik och kommersiella fastigheter. Med dagens fastighetsportfölj på cirka sju miljarder SEK samt hyresintäkter på cirka 420 miljoner SEK finns goda förutsättningar att fortsättningsvis skapa en välfungerande plattform, även i den nya räntemiljön.

Styrelsen och Oscar Engelbert har dock gemensamt beslutat att det nya ränte- och marknadsläget kräver en ny vd med en gedigen förvaltarprofil. De kommande två åren handlar för OP, likväl som för många andra noterade fastighetsbolag, om fastighetsförvaltning och fortsatta besparingar. Carls långa erfarenhet av finansiering, förvaltning och kostnadsbesparingar lämpar sig väl för att ytterligare få ner OPs skuldgrad och räntekostnader.

- Jag har varit operativt ansvarig på OP i 19 år varav 10 som börs-vd. Mitt kall är som många vet att bygga fantastiska hus och utveckla, inte att förvalta, det är personer som Carl Janglin mycket bättre på. Jag behåller mina aktier och sitter självklart kvar i styrelsen, säger Oscar Engelbert, största ägare och avgående vd Oscar Properties.

- Vi i styrelsen har som en konsekvens av Oscar Properties förändringsresa och nya inriktning sett över den operativa ledningen. Med Carl Janglin som ny vd har Oscar Properties bra förutsättningar att få ner både vakanser och skulder ytterligare, även med befintlig räntenivå. Vi tackar Oscar för hans insatser som vd och fortsätter vårt samarbete i styrelsen, säger Peter Norman, styrelseordförande Oscar Properties.

- Oscar Properties har skapat en spännande portfölj av väldiversifierade fastigheter som levererar stabila, inflationsskyddade kassaflöden. Jag hoppas som vd kunna skapa stabilitet och förtroende, där fokus initialt ligger på finansiering, förvaltning och kostnadskontroll. En stabil grund att bygga bolaget vidare ifrån, säger Carl Janglin.

- Det har varit viktigt för mig de senaste åren att själv vara med och genomföra Oscar Properties förändring och skapa en ny plattform. Min ambition var att vi skulle ha en större portfölj och stabilitet den dag jag lämnar över men när vi träffade Carl kände både jag och styrelsen att han är bättre lämpad att förvalta bolaget, avslutar Oscar Engelbert.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se