OP säljer sista delen av Primus för kvarts miljard – Vi är väldigt glada över affären som innebär att vi nu sålt samtliga av våra byggrätter inom projekt Primus, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties.

OP säljer sista delen av Primus för kvarts miljard

Transaktion

3 januari 2022

Oscar Properties har nu avyttrat den sista delen av fastigheten Primus 1 på Lilla Essingen i Stockholm.

Köpare är Patriam och försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 250 miljoner kronor.

Avyttringen motsvarar en byggrättsvolym om drygt 8 200 kvm.

Oscar Properties har i och med denna affär sålt samtliga av sina byggrätter inom projekt Primus.

Totalt fastighetsvärde för de sålda byggrätterna uppgår till 1 417 mkr.

– Vi är väldigt glada över affären som innebär att vi nu sålt samtliga av våra byggrätter inom projekt Primus. Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla vår förvaltningsaffär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling skall återinvesteras i förvaltningsfastigheter, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se