OP köper och säljer Primus vidare för 1,3 miljarder – Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling ska återinvesteras i förvaltningsfastigheter, säger VD Oscar Engelbert.

OP köper och säljer Primus vidare för 1,3 miljarder

Transaktion

15 oktober 2021

Oscar Properties köper ut Starwood ur projektet Primus på Lilla Essingen i Stockholm, och säljer det vidare för 1,3 miljarder kronor. Nettot från affären blir drygt en kvarts miljard.

Oscar Properties har tidigare bildat ett Joint Venture tillsammans med Starwood, med syftet att utveckla kvarteret Primus på Lilla Essingen.

Nu har Oscar Properties nått en överenskommelse med Starwood Capital om att köpa ut Starwood ur det gemensamt ägda projektet.

Oscar Properties har dessutokm ingått en avsiktsförklaring om att sälja samtliga byggrätter i projektet vidare.

Köpeskillingen för byggrätterna förväntas uppgå till 1 380 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor är villkorade av att en viss BOA uppnås i projektet.

Nettoköpeskillingen till Oscar Properties från affären förväntas uppgå till 260 miljoner kronor (varav 30 miljoner kronor är villkorade enligt ovan), vilket innebär att Oscar Properties får tillbaka hela sitt investerade kapital i Primus och samtidigt får ett väsentligt likviditetstillskott.

Överlåtelsen förväntas genomföras och köpeskillingen erhållas under november månad 2021. ”

– Genom denna affär frigör vi oss från framtida finansiella åtaganden kopplade till Primus och erhåller ett väsentligt likviditetstillskott. Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla sin förvaltningsaffär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling ska återinvesteras i förvaltningsfastigheter, säger VD Oscar Engelbert.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se