Ombyggnationen av Varberg Energi Arena blir dyrare än beräknat

Ombyggnationen av Varberg Energi Arena blir dyrare än beräknat

Ekonomi

10 augusti 2022

Etapp två av arenaanpassningarna av Varberg Energi Arena startar i höst och kommer att bli dyrare än beräknat

På ett extrainsatt nämndsmöte 15 augusti kommer kultur- och fritidsnämnden att ta ställning till kostnadsökningen inför kommunfullmäktiges beslut i september. Redan nu har Varbergs Sparbank meddelat att de vill bidra för att minska kostnaderna för föreningen Varbergs BoIS.

Investeringarna i etapp 2 av anpassningen av Varberg Energi Arena uppskattades 2020 kosta 34 miljoner kronor. Men då läget i omvärlden idag är oroligt, med skenande materialpriser som följd, har de beräknade kalkylerna visat sig vara för låga. Utöver detta så har VIP/hospitality tillkommit, med specifika krav från Svenska fotbollsförbundet. Förslaget från kultur- och fritidsförvaltningen är att kultur- och fritidsnämnden beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att i sin tur ta beslut om en utökad investeringskostnad på 22 miljoner kronor.

- Vi ser i flera av de pågående investeringsprojekten att omvärldsläget påverkar kostnaderna, det är inte unikt för detta projekt. Svenska Fotbollsförbundets dispens gäller för tre år och med den bakgrunden krävs det att genomförande av anpassningarna sker inför säsongsstart 2023, säger Lena Språng, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Avsiktsförklaring reglerar föreningens kostnader

Kommunen har efter en dialog med Varbergs BoIS skrivit en avsiktsförklaring som beskriver kostnadsfördelningen vid allsvenskt spel samt vid spel i superettan. Vid spel i allsvenskan ska föreningen betala 75 % av de tillkommande driftskostnaderna, vid spel i superettan halveras detta. Förslaget godkänns av förtroendevalda under beslutsprocessen.

- Vi har haft en nära och bra dialog med Varbergs BoIS, och både vi och föreningen känner oss trygga med avsiktsförklaringen, säger Anna Reinhardt, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Varbergs Sparbank medfinansierar

Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg har meddelat att de vill vara med och finansiera investeringen med 12 miljoner kronor, ett stöd för att minska föreningens kostnader. Stiftelsen kommer fatta sitt slutgiltiga beslut kring detta senare i augusti.

- Vi är måna om att föreningen kan fortsätta sin verksamhet och vill hjälpa till att få ner kostnaderna för det. Förutom elitlaget behöver det finnas pengar kvar till barn- och ungdomsgrupperna och genom att hålla nere kostnaderna för elitlaget kommer pengarna för breddidrotten att finnas kvar, säger Jan Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Varberg.

Nytt avtal kring arenanamnet

I samband med att arenaanpassningarna är färdiga bedöms namnrättigheten få ett högre värde. Namnrättighetsavtalet med Varberg Energi sägs därför upp. Detta bearbetas under hösten och då inget är klart kan ytterligare information kring ett nytt avtal inte ges i dagsläget.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se