Previous Next

Olov Lindgren gör dubbelköp på Södermalm

Transaktion

23 september 2021

Fastighetsbolaget Olov Lindgren växer och har förvärvat ytterligare två fastigheter på Södermalm i Stockholm.

Med de nya tillskotten äger och förvaltar företaget totalt 115 fastigheter, alla i Stockholm.

De nu förvärvade fastigheterna är:

*Fastigheten Urvädersklippan Mindre 9 på Götgatan som innehåller kontor, bostäder och butiker med tillträde den 30 september.

*Fastigheten Ångmaskinen 4 på Bergsunds strand som består till största del av bostäder med tillträde den 1 november.

– Nu har vi fyra hus på Götgatan och kan man spelet Monopol blir hyran 7 600 kr, men det är inte det kvadratmeterpriset vi har lagt in i vår förvärvskalkyl. Huset på Bergsunds strand är vårt tredje på gatan och även om vi har 44 fastigheter på Södermalm så finns ingen strategi att växa just där. Vi utvärderar köp av både kommersiellt och bostäder och att bygga hyresrätter i hela Stockholm, säger Sven Renström, VD på Olov Lindgren.

Säljare av fastigheten på Bergsunds strand är en privatperson och säljare av fastigheten på Götgatan är FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa

– Husen har välbevarad stil från respektive byggår med tidstypiska detaljer och dekorativa fasader. De passar väl in i vårt långsiktiga perspektiv och det ska bli roligt att bli bekant med såväl hyresgäster som hus, kommenterar Sven Renström.

 

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se