Olof Stålnacke: Sweco ökar resultatet och färre projekt skjuts upp

Olof Stålnacke: Sweco ökar resultatet och färre projekt skjuts upp

Ekonomi

4 november 2020

– Det är glädjande att vi kan redovisa ett stabilt kvartalsresultat med höjda marginaler tack vara kostnadskontroll, högre priser och ökad debiteringsgrad. Vi ser en viss försiktighet vad gäller investeringar i privat bygg- och fastighetmarkand men den offentliga sektorn följer i stort sina planer. Antalet inställda eller uppskjutna projekt har minskat under tredje kvartalet samtidigt som vi ökat förvärvstakten, berättar Swecos finansdirektör Olof Stålnacke.

Under det gångna kvartalet minskade Swecos nettoomsättningen till 4 547 MSEK (4 623). Samtidigt ökade EBITA till 417 MSEK (384), marginal 9,2 procent (8,3) EBIT ökade till 404 MSEK (361), marginal 8,9 procent (7,8). Och resultat efter skatt ökade till 295 MSEK (249), motsvarande 2,49 SEK per aktie (2,12).

Olof Stålnacke är mycket nöjd över att Sweco redovisar en resultatökning och högre marginal, och att koncernen kunnat höja sina snittpriser i kombination med ökad debiteringsgrad.

Det är frukten av ett långsiktigt strukturerat arbete. Visst har det varit kortsiktigt tuffare priskonkurrens i vissa segment under Corona-perioden, men vi har många ben att stå på med vår diversifierade verksamhet.

Han tycker att resultatet känns extra bra med tanke på just Corona-pandemin och att tredje kvartalet traditionellt brukar vara en tämligen svag period.

– Verksamheten har gått bäst i Sverige och Nederländerna. Infrastruktur, vatten och energi är segment som utvecklats väl. Även offentliga bygg- och fastighetsprojekt har löpt på i stort enligt tidigare planer, medan det finns en viss försiktighet i den privata bygg- och fastighetsmarknaden och delar av industrin, menar Olof Stålnacke.

Han ser sammantaget inte samma negativa effekter nu i andra vågen av Corona, som under den första i mars i år. Antalet inställda eller uppskjutna projekt har minskat under tredje kvartalet.

Under den senaste kvartalet har Sweco även ökat sin förvärvsaktivitet.

– Jag är nöjd att vi nu har fått upp farten igen inom nya förvärv, efter några månader med lägre aktivitet under våren. Vi gjorde ytterligare ett mindre förvärv i Belgien under kvartalet och har slutfört ett flertal förvärv under oktober. Förvärvet av en arkitektverksamhet i Norge är en milstolpe för Sweco och ger oss ett mer komplett tjänsteutbud på den norska marknaden, säger koncernchef Åsa Bergman i sin kommentar till rapporten.

– Vad utvecklingen de närmaste månaderna för med sig med andra vågen i Corona-pandemin återstår att se. Vi följer utvecklingen men ser vår bredd i verksamheten som en styrka, menar Olof Stålnacke.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se