Olof Andersson VD Trianon kommenterar det starka resultatet

Olof Andersson VD Trianon kommenterar det starka resultatet

Ekonomi

5 november 2020

Malmöbaserade Trianon redovisar en kvartalsrapport med idel positiva siffror. Företaget har hållit sig till en tydlig och framgångsrik fastighetsstrategi som lett till en mycket stark tillväxt de senaste åren. Hittills i år har Trianon förvärvat för en miljard kronor. VD Olof Andersson fortsätter på den inslagna vägen med kvalitetsbostäder och bostadsnära handel.

– Bakom vår goda utveckling finns en tydlig strategi där vi jobbar med uthyrningen, investeringar i befintligt bestånd och skapar värden genom nyproduktion och förvärv, säger VD Olof Andersson.

För tredje kvartalet ökade Trianon hyresintäkterna med 21 procent till 142,3 Mkr (117,2). Driftsöverskottet ökade med 27 procent till 102,3 Mkr (80,7) och överskottsgraden uppgick till 72 procent (69).

Förvaltningsresultatet ökade med 26 procent till 67,8 Mkr (54,0). Periodens resultat uppgick till 230,0 Mkr varav 228,1 Mkr hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden juli till september om 5,93 kr (2,02). Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 217,2 Mkr (85,7).

Trianons fokus ligger på kvalitativa bostäder – inte minst med hållbarhetsprofil – och bostadsnära handel.

– Vi har förvärvat för en miljard kronor hittills i år. Bl.a. 300 lägenheter av allmännyttan i Skurup, fastigheter i centrala Malmö och bostäder och butiker i centrala Limhamn, berättar Olof Andersson som aktivt och fortlöpande utvärderar ytterligare fastighetsförvärv i främsgt Malmö-regionen.

Beståndet genomgår en löpande och omfattande renoveringar – ett värdeskapande arbete som Olof Andersson utrycker det och en linje som tydligen ger resultat genom goda hyresintäkter.

Och satsningen på nyproduktion är omfattande, inte minst nya Sege park i Malmö där detaljplan nu är klar och byggstart sker fösta halvåret 2021.

– Projektet omfattar 6 000 kvm BTA och har en mycket tydlig miljö- och hållbarhetsprägel. Nästa år blir det även byggstart för bl.a. ytterligare bostäder och ungdomslägenheter i Malmö och ett nytt bibliotek i Rosengård, berättar Olof Andersson.

Ett projekt som stärker företagets miljöprofil ytterligare är en ny solcellspark som invigts. Satsningen gör med E.ON Sverige och Trianon kommer framöver att köpa el för att öka andelen förnybar elproduktion.

Trianon har inte drabbats märkbart av Corona med sin fokusering på attraktiva bostäder. Inte heller handelslokalerna har inte inneburit problem.

– Vi har främst lokaler för dagligvaruhandel i bostadsnära lägen – ett segment som klarat sig mycket bra under pandemin, säger Olof AnderssonOlof Andersson.

– Nu ser vi fram emot att fortsätta vår tillväxt genom förvärv, uthyrning, nyproduktion och värdeskapande investeringar och inom en snar framtid vara redo för ett spännande listbyte till Mid Cap, en språngbräda för vår fortsatta tillväxtresa, säger Olof Andersson.

Film där Olof Andersson kommenterar kvartalet: https://youtu.be/9WG9VeNKJno

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se