Offentligt register för bostadsrätter stort steg för konsumentskyddet

Offentligt register för bostadsrätter stort steg för konsumentskyddet

Analys

4 juli 2022

Idag överlämnade utredaren Bengt Kjellson sin utredning med förslag om hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas. 

Utredningen föreslår att registret ska omfatta uppgifter om pantsättning, ägarförhållanden med mera. Mäklarsamfundet välkomnar förslagen, som skulle innebära en stor förbättring av konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Utredningen har haft i uppgift att föreslå hur ett offentligt register för bostadsrätter bör utformas. I detta har bland annat ingått att föreslå hur hanteringen av panträtter i bostadsrätter kan förbättras, att bedöma om samtliga eller endast pantsatta bostadsrätter ska ingå och att ta ställning till vilken information som registret bör innehålla. Mäklarsamfundets koncernjurist Jonas Anderberg har deltagit som expert i utredningen.

- Bostadsrättsköpare och småhusköpare ska ha ett likvärdigt konsumentskydd. Så är det inte idag. Ett offentligt bostadsrättsregister skyddar konsumenterna från riskerna med felaktiga noteringar av ägarförhållanden och pantsättningar. Det minskar också risken för bedrägerier och försvårar penningtvättsförsök, säger Jonas Anderberg, koncernjurist på Mäklarsamfundet. 

 

Bostadsrättsmarknaden betingar idag ett betydligt högre värde än villamarknaden, och på senare år har konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden granskats allt mer. Avsaknaden av ett register för bostadsrätter likt det som finns för småhus är ett hål i konsumentskyddet, vilket inte bara Mäklarsamfundet länge har påpekat. Aktörer som Riksbanken och Kronofogdemyndigheten har också pekat på behovet av ett register för bostadsrätter.

- Mäklarsamfundet har efterlyst ett offentligt register för bostadsrätter i närmare tjugo år. Nu har vi ett gediget och heltäckande förslag, som också tar stor hänsyn till den personliga integriteten, som riksdagen så småningom ska ta ställning till. Jag hoppas och tror att våra politiker tar den här historiska chansen att stärka konsumentskyddet och förbättra bostadsrättsmarknadens funktionssätt, fortsätter Jonas Anderberg.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se