Offentliga Hus stärker 300 miljoner kronor

Offentliga Hus stärker 300 miljoner kronor

Ekonomi

24 september 2020

Som ett led i den kraftiga tillväxt som Offentliga Hus haft sedan halvårsskiftet har ägarna lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget om 300 miljoner kronor.

 Aktieägartillskottet har lämnats efter bolagets senast offentliggjorda rapport.

- För Offentliga Hus är det fantastiskt att ha starka ägare som finansierar bolagets tillväxt och stärker vårt egna kapital inför den börsnotering som planeras ske i oktober. Kapitaltillskottet om 300 miljoner gör att vi, om tillfälle ges, har möjlighet att göra ytterligare affärer”, säger Offentliga Hus VD Fredrik Brodin.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se