Offentliga Hus stärker 300 miljoner kronor

Offentliga Hus stärker 300 miljoner kronor

Ekonomi

24 september 2020

Som ett led i den kraftiga tillväxt som Offentliga Hus haft sedan halvårsskiftet har ägarna lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget om 300 miljoner kronor.

 Aktieägartillskottet har lämnats efter bolagets senast offentliggjorda rapport.

- För Offentliga Hus är det fantastiskt att ha starka ägare som finansierar bolagets tillväxt och stärker vårt egna kapital inför den börsnotering som planeras ske i oktober. Kapitaltillskottet om 300 miljoner gör att vi, om tillfälle ges, har möjlighet att göra ytterligare affärer”, säger Offentliga Hus VD Fredrik Brodin.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se