Offentliga Hus emission övertecknad
Foto: Riksbanken

Offentliga Hus emission övertecknad

Ekonomi

6 september 2018

Totalt fick bolaget in 300 miljoner: – Att emissionen blev övertecknad visar på att marknaden har förtroende för oss, säger vd Lars Holm.

 

Offentliga Hus har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor till en kurs om 101,75%. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 700 miljoner varav obligationer om 400 miljoner emitterats tidigare.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv, investeringar och allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.

Pareto Securities AB och Swedbank AB har agerat finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Glimstedt och Vinge har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

– Att emissionen blev kraftigt övertecknad visar på att marknaden fått upp ögonen för Offentliga Hus och har förtroende för vårt långsiktiga arbete inom det stabila segmentet samhällsfastigheter. Med emissionen i ryggen, Fastator som stark ägare och låg belåningsgrad fortsätter vi vår höga tillväxttakt med sikte på en börsnotering under 2019, kommenterar Lars Holm, vd, Offentliga Hus.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se