Odd Molly storsatsar i Borås -  förvärvar och bygger nytt – Vi är mycket glada över att idag kunna presentera denna planerade affär med en av norra Europas ledande distans och e-handelskoncerner, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Odd Molly storsatsar i Borås - förvärvar och bygger nytt

Transaktion

6 april 2021

Odd Molly har tecknat en avsiktsförklaring med en ledande e-handelsaktör om förvärv och nyproduktion av logistikfastighet på Viared i Borås.

Förvärvet gäller bolagets nuvarande huvudlager i Borås för ett underliggande fastighetsvärde på 63 miljoner kronor och en existerande uthyrningsbar yta på 12 700 kvadratmeter.

Odd Molly avser därutöver uppföra en tillbyggnad av ny modern logistikanläggning i anslutning till existerande fastighet om cirka 8 400 kvadratmeter till bolaget, vilket ger en total uthyrningsbar yta om cirka 21 100 kvadratmeter.

Efter genomförd tillbyggnad förväntas fastigheten ha en årshyra på omkring 12,5 miljoner kronor, varav bolaget hyr största delen under ett så kallat triple net avtal med en löptid om tolv år och planerad inflyttning under första halvåret 2022.

– Vi är mycket glada över att idag kunna presentera denna planerade affär med en av norra Europas ledande distans och e-handelskoncerner. Som en del av transaktionen är vi stolta över att få förtroendet att bygga ut existerande byggnad i Viared med en ny toppmodern logistikanläggning som kommer bli bolagets huvudlager när nyproduktionen står klar samtidigt som vi stärker greppet som en av de ledande fastighetsägarna i Borås, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Finansiering planeras ske med egna medel samt banklån. Namn på hyresgäst kommer offentliggöras i samband med att slutliga avtal ingås mellan parterna, vilket avses ske senast i slutet av maj 2021.

Genom denna affär fortsätter Odd Molly sin storsatsning i Borås. Före påsk presenterade Odd Molly förvärv av tre logistikfastigheter i Borås för 137 miljoner.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se