Odd Molly i stor bytesaffär med Vaggeryds kommun – Vi är mycket glada över detta markbyte som ger oss möjligheten att utöka vår byggrättsportfölj med uppskattningsvis 65 000 kvadratmeter, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Odd Molly i stor bytesaffär med Vaggeryds kommun

Transaktion

9 juni 2021

Odd Molly erhåller 20 000 kvadratmeter detaljplanerad mark med möjlighet att förvärva ytterligare 80 000 genom en markbytesaffär med Vaggeryds kommun.

Odd Molly har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av bolagets fastighet Källemo 1, med markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter, byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter. Affären ger även Odd Molly möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detaljplanerad mark.

– Vi är mycket glada över detta markbyte med Vaggeryds kommun som ger oss möjligheten att utöka vår byggrättsportfölj med uppskattningsvis 65 000 kvadratmeter moderna lager och logistikbyggnader och därmed ytterligare stärka vår position som fastighetsägare i området, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Den tillbytta marken är detaljplanelagd och tillåter byggnation om uppskattningsvis cirka 65 000 kvadratmeter lager- och logistikbyggnadsyta med en byggnadshöjd om 20 meter.

Marken är belägen längs E4 precis söder om Båramo kombiterminal, med möjlighet till järnvägsspår in på fastigheten.

Den av Vaggeryds kommun erhållna marken från Källemo 1 bidrar till att säkerställa kommunens starka tillväxt och utvecklingsplaner över tiden.

Expansiv logistikpark

Odd Molly har idag cirka 32 000 kvadratmeter lager och logistikbyggnader i Vaggeryd fördelat på tre fastigheter.

Vaggeryd Logistik Park är den största fastigheten och omfattar en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadratmeter.

Det uppskattas att det på området kommer finnas möjlighet att uppföra minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1,5 miljarder kronor.

Odd Molly har tecknat hyresavtal med tre aktörer och den totala ytan för första byggnationen uppgår till totalt 12 000 kvadratmeter, varav en av aktörerna har option på ytterligare 4 500 kvadratmeter.

Genomsnittlig hyreslängd uppgår till cirka tio år. Bygglov erhölls under slutet av maj och inflyttning planeras ske mot slutet av 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till 8,6 miljoner kronor alternativt till 12,5 miljoner om optionen på utökad yta utnyttjas.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se